Als het om uw personeelszaken gaat, zijn er veel verschillende zaken die geregeld moeten worden. MHRM geeft advies over personeelszaken in de breedste zin van het woord, waaronder ontslag, verzuim en functioneren.

Heeft u een tijdelijke HR adviseur of business partner nodig als gevolg van verlof of een nog niet ingevulde vacature? Als interim partner weet ik snel te schakelen en de werkzaamheden zorgvuldig uit te voeren.

Heldere en duidelijke afspraken over ieders taken en bevoegdheden zijn een belangrijk uitgangspunt om het functioneren bespreekbaar te maken. MHRM begeleidt bij het opstellen van functieprofielen of een beoordelingscyclus.

MHRM adviseert en begeleidt werkgevers over de aanpak bij een ontslagsituatie. Ik bied begeleiding bij het opstellen van ontslag-aanvragen, vaststellings-overeenkomsten en meer. Samen gaan wij op zoek naar dé oplossing.

Altijd betrokken én professioneel

Een betrokken HR-adviseur is niet altijd een garantie, maar bij MHRM wél. Het maakt niet uit of het gaat om korte, intensieve adviesprojecten of lange structurele oplossingen binnen uw organisatie. MHRM biedt betrokken ondersteuning op maat. Mijn bewuste keuze om freelance te werken, biedt daarnaast een aantal voordelen, waaronder een grote diversiteit aan ervaring.

Van uw werknemers een fantastisch, samenwerkend team maken?

Onze referenties